Oferta

Kołek walcowy nieobrabiany cieplnie
Kołek walcowy nieobrabiany cieplnie
PN-89/M-85021
DIN 7
ISO 2338

Φ1x3 do Φ30x120


powrót
43-382 Bielsko-Biała, ul. Krakusa 1, tel./fax: 0-33/811-76-76, e-mail: biuro@dap-ez.pl